Đăng ký nội quy lao động

Nội quy lao động là những quy định về kỉ luật lao động mà người lao động phải thực hiện khi lao động tại một tổ chức. Đăng ký nội quy lao động là một thủ tục cần thiết để ổn định hoạt động của doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý

Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012 (có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2013);

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động (có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2015);

Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016);

Đối tượng thực hiện

Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên thuộc các trường hợp dưới đây:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (trừ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước; công ty mẹ của tổng công ty nhà nước; công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ).

– Công ty cổ phần (trừ Công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ);

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

– Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân;

– Hợp tác xã, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

+ Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nghiệm vật chất bản nội quy lao động của doanh nghiệp;

+ Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

+ Nội quy lao động.

Số lượng hồ sơ:

02 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 2: Khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động.

Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được hồ sơ đăng ký nếu trong thời hạn 05 ngày làm việc không có văn bản thông báo nội quy lao động có quy định trái với pháp luật.

Khi nhận được văn bản thông báo và hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, người sử dụng lao động đăng ký lại nội quy lao động hoặc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở về việc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động đang có hiệu lực, người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động. Việc đăng ký lại nội quy lao động thực hiện như đăng ký lần đầu.

Lệ phí:

Không.

Cơ quan thực hiện:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Lưu ý:

Đối với doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên không có nội quy lao động, Nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định mức phạt như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:  

a) Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên.”

Có thể bạn quan tâm:

Mở nhà hàng cần làm những giấy phép gì?

Mức xử phạt đối với đối tượng tông CSGT

Tư vấn luật hôn nhân và gia đình miễn phí –Tổng đài 1900.6248

Tư vấn pháp luật miễn phí qua mạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *